artykuł nr 51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

artykuł nr 52

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCY GłÓWNEGO KSIĘGOWEGO

artykuł nr 53

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
artykuł nr 54

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zatępcy głównego księgowego

artykuł nr 55

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓWOGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY