artykuł nr 1

Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015

Załączniki:
Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.466 KB
Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum721 KB
Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta i Gminy Opatów, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku MB
K O M U N I K A T - ustalenie składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w Mieście i Gminie Opatów nastąpi w trybie publicznego losowania191 KB
K O M U N I K A T - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum189 KB
Uchwała Nr XI/90/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 197 KB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych168 KB
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 415 KB