artykuł nr 1

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

artykuł nr 2

I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

artykuł nr 3

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1061/6 1061/7 o powierzchni 117m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00033866/2
artykuł nr 4

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Brzeziu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71 o powierzchni 8200m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00022277/6
artykuł nr 5

IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Oficjałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/10 o powierzchni 2806m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00034390/1